Build your Razor views

Stawiam dziesięć do jednego, że jeżeli kiedykolwiek pisaliście w ASP.NET, to spotkaliście się z przynajmniej jedną niespodzianką (error page), zamiast oczekiwanego widoku.

Compile-Runtime Error

Piję do takich błędów:

ASP.NET Error
ASP.NET Error

Znany wszystkim compile error podany w sosie z runtime’u, czyli kompilacja widoków na żądanie się wzięła i zdechła…

Wyłapać to niby można (przy edycji plików cshtml), ale sam build projektu już tego nie bierze pod uwagę…

No error in VS
No error in VS

No więc trzeba mu to wymusić!

Build views

Otóż jest opcja aby kompilator przy budowaniu projektu przekompilował też widoki – tak dla pewności.

Wystarczy w pliku projektu (csproj) dodać jedną propercję:

<PropertyGroup>
    <MvcBuildViews>True</MvcBuildViews>
</PropertyGroup>

I voilà, teraz build będzie krzyczeć przy błędach plików cshtml:

VS Error
VS Error

Be First to Comment

A penny for your thoughts