Rendering RL-Engine in Unity3D

Przyznam się, że zabawa w portowanie silnika do nowych technologii sprawia mi całkiem niezłą frajdę.
Pewnie dlatego, że jest to takie proste 😉

Dorzucimy więc dzisiaj wisienkę na tort i spróbujemy wyrenderować nasz loch w silniku Unity3D.

Originalnie, przy portowaniu do CLR, miałem w planie pokazać rezultat właśnie w Unity3D.
Jednakże, okazało się, że wymaga to trochę więcej dłubania niż myślałem.

Ale teraz wracamy z nowym narzędziem:

Arcadia

Arcadia jest mostem łączącym Clojure z Unity3D.
W tej chwili jest to dopiero wersja Alpha, ale podstawowe funkcjonalności już są.
Mamy tutaj REPL z kontekstem silnika, kompilacje kodu Clojure do ClojureCLR i ładowanie do Unity3D.

Potrzebujemy zainstalować sobie Ruby (skrypt do REPL jest w ruby).
Potem wystarczy pobrać Arcadie i wrzucić do folderu z assetami.

Arcadia & Windows

Tym razem jednak nie ma tak łatwo jak wcześniej. Mimo, iż zespół developerski Arcadii załatwił za nas większość problemów z ładowaniem skryptów i samego clojure runtime, to jednak troszeczkę trzeba coś pozmieniać.

W pliku Arcadia\Editor\Initialization.cs zmieniamy:

  [MenuItem ("Arcadia/Initialization/Update Clojure Load Path")]
  public static void SetClojureLoadPath() {
   try {
    Debug.Log("Setting Load Path...");
    string clojureDllFolder = GetClojureDllFolder();
    
    Environment.SetEnvironmentVariable("CLOJURE_LOAD_PATH",
     Path.GetFullPath(VariadicCombine(clojureDllFolder, "..", "Compiled")) + ";" +
     Path.GetFullPath(VariadicCombine(clojureDllFolder, "..", "Source")) + ";" +
     Path.GetFullPath(Application.dataPath) + ";" +
     Path.GetFullPath(VariadicCombine(clojureDllFolder, "..", "Libraries")));
   } catch(InvalidOperationException e) {
    throw new SystemException("Error Loading Arcadia! Arcadia expects exactly one Arcadia folder (a folder with Clojure.dll in it)");
   }

   Debug.Log("Load Path is " + Environment.GetEnvironmentVariable("CLOJURE_LOAD_PATH"));
  }

Zamieniamy “:” na “;” – autorzy zakładają, że mamy system Unixowy więc trzeba zmienić to na wersję windowsową.

RL-Engine & Unity3D

Ok, teraz zostało wrzucić nasz kod w Clojure do Arcadii i napisać mały skrypt w C#:

  class DungeonGenerator : MonoBehaviour
  {
		public GameObject Wall;
		public GameObject Door;
		public GameObject Floor;
		
    void Start()
    {
      GenerateDungeon();
    }

    public void GenerateDungeon()
    {
      IFn require = Clojure.var("clojure.core", "require");
      require.invoke(Clojure.read("rl-engine.dungeon-generator"));
      var genratorFactory = Clojure.var("rl-engine.dungeon-generator", "get-generator");
      var generator = genratorFactory.invoke("bsp") as IFn;
			var map = generator.invoke(20, 20);
      var arrayConverter = Clojure.var("clojure.core", "into-array");
      var vectors = arrayConverter.invoke(map) as PersistentVector[];
      var arrays = vectors.Select(x => x.Cast<long>().Select<long, int>(Convert.ToInt32).ToArray()).ToArray();
			for(int i = 0; i < arrays.Length; i++)
			{
				for(int j = 0; j < arrays[i].Length; j++)
				{
					GameObject prefab = null;
					var value = arrays[i][j];
					if(value == 0) prefab = Floor;
					if(value == 1) prefab = Wall;
					if(value == 2) prefab = Door;
					Instantiate(prefab, new Vector3(i,j,0), Quaternion.identity);
				}
			}
    }
  }

Po tym wszystkim powinniśmy dostać coś takiego:

RL-Engine in Unity3D
RL-Engine in Unity3D

 

Niceee!

Be First to Comment

A penny for your thoughts